Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của An Giang và Bạc Liêu

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của 2 tỉnh An GiangBạc Liêu.

Với 353.666 ha diện tích đất tự nhiên, đến năm 2020 tỉnh An Giang sẽ có khoảng 286.858 ha đất nông nghiệp, chiếm 81,11% diện tích đất toàn tỉnh.

Trong đó nhiều nhất là đất trồng lúa chiếm tới 87,15% diện tích đất nông nghiệp, tương đương 250.000 ha. Ngoài ra là 7.768 ha là đất nuôi trồng thủy sản, chiếm 2,71% diện tích đất nông nghiệp; 8.300 ha đất rừng phòng hộ, chiếm 2,89% diện tích đất nông nghiệp…

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Còn theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bạc Liêu thì đến năm 2020, tỉnh này có 105.000 ha đất nuôi trồng thủy sản; 83.000 ha đất trồng lúa; 19.439 ha đất trồng cây lâu năm; 5.000 ha đất rừng phòng hộ. Diện tích đất phi nông nghiệp của tỉnh Bạc Liêu là 28.600 ha.

Chính phủ yêu cầu UBND 2 tỉnh An Giang và Bạc Liêu có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được Chính phủ xét duyệt.

Bên cạnh đó, cần chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật.

Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.