Tuyên bố Hà Nội kết nối bền vững ASEAN về khoáng sản

ThienNhien.Net – Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 3 (AMMin 3) vừa diễn ra trọng thể tại Hà Nội đã ra Tuyên bố kết nối bền vững ASEAN về địa chất và khoáng sản.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo ngành tài nguyên khoáng sản các nước ASEAN (Ảnh: chinhphu.vn)

Sau lời chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, phiên họp toàn thể AMMin 3 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang.

Tại phiên họp, lãnh đạo quản lý ngành tài nguyên khoáng sản các nước ASEAN đã thảo luận, trao đổi về tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản trong khu vực ASEAN với tư cách là một trong những thị trường khoáng sản thô lớn nhất thế giới; về vai trò, đóng góp của ngành khai khoáng trong tổng sản phẩm quốc nội các nước.

Các đại biểu thảo luận về tiềm năng, môi trường kinh doanh, thị trường khoáng sản của thế giới, của nền kinh tế mỗi nước, cũng như các kế hoạch và chiến lược quốc gia tương ứng; sự phát triển của ngành khoáng sản ASEAN với các tác động đến các ngành kinh tế như máy móc, thiết bị, công nghệ và dịch vụ.

Hội nghị cũng bàn tới các giải pháp, sự hợp tác trong ASEAN trong việc tạo điều kiện và tăng cường hoạt động thương mại, đầu tư trong khoáng sản, tăng cường năng lực con người và thể chế, đẩy mạnh phát triển khoáng sản bền vững về môi trường và xã hội.

Kết thúc Hội nghị, các Bộ trưởng về khoáng sản và mỏ các nước ASEAN đã ra Tuyên bố Hà Nội về Kết nối bền vững ASEAN về khoáng sản. Trong đó, tái khẳng định cam kết chung về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, quán triệt tinh thần kết nối ASEAN trên 3 lĩnh vực hạ tầng, thể chế và con người, coi khoáng sản là một nguồn lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, cộng đồng khu vực.

Các nước cũng thống nhất chủ trương không ngừng phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản một cách bền vững và tối đa hóa lợi ích, đẩy mạnh thương mại, đầu tư, tăng cường vận hành, duy trì và đẩy mạnh hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, năng lực thể chế, nhân sự và công nghệ trong lĩnh vực khoáng sản và địa chất.