Chủ động nguồn kinh phí sửa chữa các hồ chứa ở Sơn La

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

ThienNhien.net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản phúc đáp UBND tỉnh Sơn La về việc xin hỗ trợ kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn một số hồ chứa nước ở tỉnh Sơn La.

Bộ cho biết, hiện Bộ đang rà soát danh sách các hồ chứa nước mất an toàn trên toàn quốc, trong đó có danh mục các hồ chứa nước ở Sơn La để trình Thủ tướng xem xét, quyết định kinh phí hỗ trợ. Tuy nhiên, do chưa cân đối được nguồn kinh phí nên chưa bố trí được nguồn vốn.

Bộ đề nghị UBND tỉnh Sơn La trong khi chưa bố trí được nguồn kinh phí cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đưa ra các phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa nước; chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để sửa chữa các công trình, bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du.