Một doanh nghiệp FDI bị phạt vì gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định xử phạt hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam vì đơn vị này đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Ngoài ra, Công ty này còn bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì thải khí, bụi vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam sản xuất kinh doanh kim loại dạng tấm với các chế phẩm kim loại molypden tại Khu công nghiệp Tiên Sơn.