Yên Bái điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

ThienNhien.Net – Sau một tuần nhận được đề xuất của UBND tỉnh Yên Bái về việc xin quy hoạch 3 loại rừng, ngày 29/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có ý kiến phúc đáp và về cơ bản đồng ý với phương án của tỉnh.

Cụ thể, Yên Bái xin điều chỉnh hơn 21.306 ha rừng phòng hộ sang rừng sản xuất, trong đó có hơn 19.512 ha thuộc cấp xung yếu, hơn 1.793 ha ít xung yếu; điều chỉnh hơn 3.105 ha rừng phòng hộ sang quy hoạch rừng đặc dụng, trong đó hơn 2.832 ha thuộc cấp rất xung yếu, hơn 237 ha xung yếu.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Bộ lưu ý, với hai đề xuất điều chỉnh nêu trên, địa phương cần căn cứ vào Nghị định 23/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và tiêu chí phân loại rừng đặc dụng tại Quyết định 62/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp.

Riêng với đề xuất điều chỉnh quy hoạch 13.177,58 ha rừng phòng hộ rất xung yếu sang rừng sản xuất, Bộ yêu cầu tỉnh xem xét, cân nhắc vì nếu áp theo tiêu chí tại Quyết định 62/2005 thì những diện tích này không phù hợp để phát triển rừng sản xuất.

Với đề xuất điều chỉnh quy hoạch từ rừng sản xuất sang trồng cây cao su hơn 12.202 ha, cho mục đích khác 13.671,5 ha và bổ sung 16.001,5 ha cho rừng sản xuất từ quỹ đất chưa sử dụng, Bộ đề nghị tỉnh thiết lập hồ sơ và xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định về Luật đất đai.