Hải Phòng: Mỗi phường có một công viên cây xanh

Đây là nội dung ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng liên quan đến đề án chỉnh trang đô thị thành phố giai đoạn năm 2021 – 2025. Tính đến cuối năm 2020, trên địa bàn 7 quận của Thành phố Hải Phòng mới chỉ có 1.204,5ha đất cây xanh công viên, đạt 5,5m2/người; thấp hơn nhiều chỉ tiêu đô thị loại 1, đô thị loại đặc biệt 10 – 15m2/người.

Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch phân khu các quận, tổng diện tích đất cây xanh đô thị là 5.128,8ha, trong đó công viên cây xanh cấp thành phố (trên 10ha) là 3.563ha, còn lại 1.565,7ha là đất cây xanh cấp quận và đơn vị.

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, về quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng Hải Phòng đề xuất Đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2021 – 2025, theo đó đề xuất trong năm 2021 thí điểm xây dựng 7 công viên, với quy mô khoảng 1 ha/công viên trên địa bàn 7 quận và 10 công viên tại các thị trấn trên địa bàn các huyện; đến năm 2025 sẽ bổ sung khoảng 1.673ha đất công viên cây xanh trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, nghe báo cáo về các dự án công viên dự kiến đầu tư tại các quận trong giai đoạn 2021-2025, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chỉ rõ, bên cạnh các công viên lớn do thành phố làm chủ đầu tư, các địa phương cần xây dựng các công viên vừa và nhỏ trong khu dân cư theo đúng quy chuẩn, quy định của Bộ Xây dựng đề ra.

Cụ thể, tại thông báo số 07-TB/VPTU, ngày 02/03/2021, Thành ủy Hải Phòng giao cho UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận lập Đề án xây dựng công viên trong khu dân cư tại các phường, trình UBND thành phố tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 16/03/2021.

Theo đó, mỗi phường Hải Phòng sẽ xây dựng 01 công viên tại khu vực có đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, đảm bảo thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2 (tùy điều kiện có thể dao động từ dưới 5.000m2 đến 10.000m2).

Ưu tiên xây dựng công viên các vị trí đất trống, sau đó đến đất do các doanh nghiệp quản lý nhưng đã dừng hoạt động, hoặc không phù hợp quy hoạch, hoặc cần thu hồi, trường hợp cần thiết tiến hành thu hồi đất của một số hộ dân, phải có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Còn đối với các công viên lớn (trên 10.000m2): Thành ủy Hải Phòng giao UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng đề xuất xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo sửa chữa phục vụ nhân dân và chỉnh trang đô thị thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các quận cần xuống thực địa, khảo sát, lập Đề án xây dựng công viên cây xanh ở từng phường, có tính toán cụ thể vị trí phù hợp, tạo thuận lợi tối đa cho việc đi lại của người dân xung quanh tới công viên.

Được biết, năm 2021 thành phố Hải Phòng lấy chủ đề: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Một trong những nhiệm vụ của chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị là xây dựng hệ thống công viên, cây xanh.

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thành uỷ Hải Phòng
Công Viên Máy Tơ – Công viên được coi là đẹp nhất Hải Phòng mới hoàn thành trước Tết Tân Sửu