Đắk Nông xử lý các doanh nghiệp làm mất rừng

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net  – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông mới đây đề xuất UBND tỉnh thu hồi đất rừng, rừng của 3 doanh nghiệp trên địa bàn, buộc 3 doanh nghiệp này phải khắc phục lại toàn bộ tài nguyên rừng.

Ông Hà Công Tài, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng của 12 đơn vị (13 dự án), được tỉnh giao đất giao rừng, Chi cục đã đề xuất UBND tỉnh thu hồi đất rừng, rừng của 3 doanh nghiệp là Công ty Ngọc Thạch (Tuy Đức) hơn 650 ha; Công ty Thăng Long (Đắk Song) 516 ha; Công ty Luân Thịnh (Đắk Glong) hơn 100 ha do buông lỏng quản lý dẫn đến mất đất rừng, rừng với diện tích lớn và buộc 3 doanh nghiệp này phải khắc phục lại toàn bộ tài nguyên rừng đã bị mất.

9 dự án khác bị đề nghị trồng lại rừng và bồi thường thiệt hại diện tích rừng khoanh nuôi, bảo vệ đã bị phá.

Đắk Nông hiện có 279.510 ha rừng chiếm 42,9% diện tích đất tự nhiên. Thực hiện Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, đến nay các công ty lâm nghiệp đã giao lại cho tỉnh trên 90.000 ha, trong đó 30.000 ha giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ; trên 60.000 ha còn lại tỉnh chủ trương giao cho các thành phần kinh tế, đặc biệt là cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn buôn để quản lý, bảo vệ và sử dụng ổn định lâu dài.

Cũng theo ông Hà Công Tài, việc hỗ trợ vốn để phát triển cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, lồng ghép các chương trình mục tiêu của Chính phủ vào các khu dân cư sống ở ven rừng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là hết sức cần thiết, giúp người dân ổn định cuộc sống và gắn bó với nghề rừng.

Tính đến tháng 10/2011, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, số vụ vi phạm lâm luật bị phát hiện và lập biên bản xử lý là 539 vụ, giảm 29,8% về số vụ; diện tích rừng bị phá 185,05 ha, giảm 24,4% so với cùng kỳ 2010.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được 522,397 ha rừng sản suất, đạt 84,25% kế hoạch năm; trồng mới 79,61 ha rừng phòng hộ cảnh quan, đạt 99,51% kế hoạch năm …