Xử lý ô nhiễm do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật

ThienNhien.Net – Theo kết quả điều tra, khảo sát của Bộ TN&MT, trong số 1.153 điểm ô nhiễm, có 864 khu vực bị ô nhiễm thuốc BVTV tồn lưu trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố; 289 kho hóa chất BVTV tồn lưu trên địa bàn 37 tỉnh, thành phố.

Trước tình hình ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT thực hiện Dự án “Xây dựng năng lực nhằm loại bỏ hóa chất BVTV POP tồn lưu tại Việt Nam”. Dự án do UNDP/GEF tài trợ, được thực hiện trong vòng 4 năm 2010 – 2013.

Dự án đã lựa chọn được 4 điểm để xử lý thí điểm cho giai đoạn đầu tiên là: Núi Căng (Phú Bình – Thái Nguyên); Thạch Lưu (Thạch Hà – Hà Tĩnh); Hòn Trơ (Diễn Yến – Diễn Châu – Nghệ An) và thôn Mậu 2 (Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An).

Nhằm tập trung vào việc rà soát các cơ chế chính sách, hỗ trợ xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật, tăng cường năng lực cho các cơ quan trung ương và địa phương trong việc quản lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) dạng POP, chiều 25/11 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Xử lý, cải tạo phục hồi môi trường một số khu vực tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) POP” do Tổng cục Môi trường tổ chức.