Lâm trường đầu tiên nhận chứng chỉ FSC

ThienNhien.Net – Hội đồng Quản trị Rừng Quốc tế (FSC) vừa trao chứng chỉ quản lý rừng FSC cho Công ty TNHH một thành viên lâm trường Đăk Tô.

Đây là một trong năm công ty lâm nghiệp thí điểm quản lý rừng bền vững được hỗ trợ bởi Chương trình Lâm nghiệp Việt – Đức, do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức thực hiện dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức.

Các tiêu chuẩn của FSC được nhìn nhận là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững. Và chứng chỉ do tổ chức này cấp được xem là công cụ marketing hữu hiệu, giúp doanh nghiệp thâm nhập vào các thị trường quốc tế và đạt được giá cả tối ưu. Việc thực hiện các tiêu chuẩn của FSC cũng góp phần đem lại tính bền vững về mặt kinh tế bên cạnh các khía cạnh bền vững về môi trường và xã hội trong hoạt động quản lý rừng.