Đề xuất triển khai chương trình UN-REDD pha 2

ThienNhien.Net – Sau thành công ban đầu của Chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng của Liên Hợp Quốc (UN-REDD) tại Việt Nam, Mạng lưới quốc gia về REDD tiếp tục lập đề xuất chương trình UN-REDD pha 2, với tổng kinh phí thực hiện 100 triệu USD.

REDD – Mới và hứa hẹn nhiều tiềm năng

Bối cảnh REDD ở Việt Nam

Theo TS. Phạm Mạnh Cường, Trưởng nhóm REDD quốc gia Việt Nam, đề xuất cho chương trình UN – REDD Việt Nam pha 2 dự kiến sẽ được đệ trình và phê duyệt vào đầu năm 2011. Chương trình UN-REDD pha 2 có tổng kinh phí thực hiện là 100 triệu USD do chính phủ Na Uy tài trợ thông qua UN-REDD. Nếu được chấp thuận, chương trình UN-REDD Việt Nam pha 2 sẽ khởi động vào tháng 8 năm 2011. Mục tiêu tổng quát của chương trình UN-REDD Việt Nam pha 2 là quản lý tài nguyên rừng bền vững hướng tới mục đích giảm thiểu phát thải khí nhà kính do phá rừng và suy thoái rừng.

Bản chất của chương trình UN-REDD pha 2 là việc vận hành chương trình chiến lược REDD quốc gia, các cơ chế điều phối và các giải pháp…, nhằm hướng tới quản lý rừng bền vững thử nghiệm tại 6 tỉnh có độ che phủ rừng lớn.

Trong khi đó, Chương trình UN-REDD Việt Nam pha 1 với tổng kinh phí thực hiện 4,38 triệu USD cũng sắp hoàn tất với mục tiêu chính nhằm nâng cao năng lực cho Bộ NN & PTNT và các cấp chính quyền địa phương có liên quan về biến đổi khí hậu và REDD. Các nội dung cụ thể đã được thực hiện bao gồm việc xây dựng cơ chế điều phối giữa các bộ, ngành và tổ chức liên quan; xây dựng mạng lưới REDD; thành lập tổ công tác kỹ thuật; xây dựng chương trình chiến lược quốc gia; thực hiện cơ chế tham vấn cộng đồng (FPIC) tại một số tỉnh; nâng cao nhận năng lực, nhận thức thông qua việc tổ chức hội thảo, tập huấn; thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật như xây dựng cơ sở dữ liệu về rừng …

Việc triển khai các hoạt động trong UN-REDD Việt Nam pha 1 và pha 2 nhằm đảm bảo Việt Nam sẵn sàng thực thi REDD vào cuối năm 2012. Việc thực thi REDD là một nội dung trong chiến lược phát triển rừng quốc gia. Một số nội dung khác trong chiến lược phát triển rừng như Tăng cường thực thi luật pháp,quản trị và thương mại lâm sản (FLEGT), Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PES)… cũng sẽ có tương tác và hỗ trợ cho việc thực thi REDD.

Được biết, Chương trình UN-REDD bắt đầu được triển khai từ tháng 9 năm 2009 tại hai địa bàn thí điểm là huyện Lâm Hà và Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng thông qua hoạt động tham vấn người dân. Từ tháng 4/2010 đến nay đã có 78 cuộc tham vấn được tổ chức với số người được tham vấn lên đến hơn 5.000 người.