Cẩm nang cho người làm truyền thông môi trường

Giới thiệu về Sổ tay môi trường - Ảnh: Chinhphu.vn

ThienNhien.Net – Những phương pháp chuyển tải thông điệp bảo vệ môi trường hiệu quả, cách tiếp cận giúp cộng đồng nhận thức được tác hại của ô nhiễm môi trường đã được giới thiệu trong cuốn Sổ tay Truyền thông môi trường do Tổng cục Môi trường ra mắt ngày 22/11.

Cuốn “Sổ tay Truyền thông môi trường” được xây dựng để đóng góp vào hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thích ứng với Biến đổi khí hậu.

Các ví dụ thực tế về môi trường và truyền thông môi trường được thể hiện sinh động, dễ hiểu và gần gũi, giúp người đọc có thể hình dung một cách cụ thể và hệ thống về từng hoạt động cụ thể của quá trình truyền thông.

Cuốn Sổ tay đã cung cấp 7 nguyên tắc vàng khi hỗ trợ thay đổi hành vi: cung cấp thông tin về môi trường chính xác từ đầu; làm cho đối tượng vui vẻ, thoải mái, tự tin khi thực hiện; đưa ra ví dụ cụ thể để thuyết phục rằng hành vi mới có thể thực hiện được; có nhiều giải pháp lựa chọn để dễ thực hiện hành vi mới; tác động để người có uy tín hoặc có ảnh hưởng trong cộng đồng thực hiện; tạo phong trào do nhiều người thực hiện đồng bộ; thường xuyên giám sát, hỗ trợ đối tượng để ngăn ngừa việc tái diễn hành vi cũ.

Sổ tay truyền thông môi trường có 6 chương và đề cập đến các nội dung: một số vấn đề môi trường toàn cầu và Việt Nam; truyền thông môi trường; các bước tiến hành chương trình truyền thông môi trường; phẩm chất nghề nghiệp của truyền thông viên môi trường; nguyên tắc và phương thức hoạt động nghiệp vụ của người làm báo về môi trường; một số kinh nghiệm truyền thông môi trường tiêu biểu của Cộng hòa Liên bang Đức…

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cán bộ, học sinh, sinh viên… quan tâm tới lĩnh vực truyền thông môi trường.