Hơn 762 triệu đồng quy hoạch chất thải rắn tại Quảng Ngãi

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt dự toán Đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 với tổng kinh phí dự toán hơn 762 triệu đồng.

Chủ đầu tư dự án là Sở Xây dựng, trong khi Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Quy hoạch Việt Nam đảm nhiệm đơn vị lập dự toán.

UBND tỉnh yêu cầu Sở triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng, nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.