Hỗ trợ xây đường cứu hộ, cứu nạn tại Hoàng Su Phì

ThienNhien.Net – Phúc đáp đề xuất của UBND tỉnh Hà Giang về việc đầu tư xây dựng hai công trình đường cứu hộ, cứu nạn tại huyện Hoàng Su Phì, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, đề xuất này rất cần thiết và nên sớm được ưu tiên triển khai.

Hai công trình cứu hộ, cứu nạn vốn thuộc danh mục các công trình được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2011- 2015 theo Quyết định 1962/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị UBND tỉnh Hà Giang huy động các nguồn vốn hợp pháp để sớm triển khai dự án, đồng thời khẳng định Bộ sẽ phối hợp với các Bộ liên quan tổng hợp, trình Thủ tướng xem xét, hỗ trợ khi có nguồn.

Được biết, do địa hình dốc và cấu trúc địa chất phức tạp, kết hợp với việc rừng đã bị tàn phá nhiều nên Hoàng Su Phì là một trong những huyện vùng cao của Hà Giang thường xuyên xảy ra những trận lũ quét, lũ ống mỗi khi mùa mưa về.