Nguy cơ dịch bệnh trên động vật phát sinh và lây lan rất cao, de dọa đến sức khỏe cộng đồng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về việc tập trung chỉ đạo, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Hiện nay, nguy cơ dịch bệnh trên động vật phát sinh và lây lan trên địa bàn thành phố trong năm 2021 rất cao, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, bệnh Dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh, viêm da nổi cục và bệnh dại, UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo đúng quy định của Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm.

Người đứng đầu UBND các cấp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn; thành lập các đoàn kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt công tác tiêm phòng, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lở mồm long móng, cúm gia cầm, bệnh Dịch tả lợn châu Phi, tai xanh ở các ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao; tăng cường kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào thành phố; xử lý nghiêm trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, thiệt hại đến phát triển sản xuất…