Nghệ An chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai 23 dự án cấp bách

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND tỉnh Nghệ An chuyển mục đích sử dụng 983,13 ha đất, trong đó có 487,08 đất trồng lúa và 9,69 đất rừng phòng hộ để thực hiện 23 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

23 dự án, công trình trên bao gồm Khu đô thị hỗn hợp sinh thái ven sông Lam; Hệ thống lưới điện xã Xiêng My, huyện Tương Dương và một số công trình giao thông…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án, công trình trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, UBND tỉnh xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình còn lại theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 979/TTg-KTN ngày 23/6/2011.