Đà Nẵng tăng cường khả năng phòng chống, thích ứng thiên tai

Nhà phòng tránh thiên tai, sinh hoạt cộng đồng ở Hòa Tiến, Đà Nẵng. - Ảnh: Chinhphu.vn

ThienNhien.Net – UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án tăng cường khả năng phòng chống và thích ứng với thiên tai cho cộng đồng dễ bị tổn thương.

Dự án có tổng kinh phí thực hiện 4 tỷ đồng, do Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam tài trợ.

Dự án hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực cho các cộng đồng ven biển, đầm phá dễ bị tổn thương để chuẩn bị ứng phó với thiên tai, giảm thiểu các tác động của thiên tai trong thời gian tới.

Dự án bao gồm các hoạt động nâng cao nhận thức của người dân và học sinh cũng như nâng cao năng lực của cộng đồng, trường học, và các tổ chức liên quan trong công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Dự án thực hiện tại Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng từ tháng 11/2011 đến tháng 5/2013.