33 xã ở Hà Nội dễ xảy ra cháy rừng

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa xác định thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm và các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Căn cứ tình hình thực tế, UBND TP xác định thời gian cao điểm có thể xảy ra cháy rừng trong năm trên địa bàn thành phố vào các tháng 1, 2, 3, 4 và 10, 11, 12 hàng năm.

Vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng tại 33 xã thuộc địa bàn 6 huyện và 1 thị xã. Cụ thể, huyện Sóc Sơn, 9 xã (Bắc Sơn, Nam Sơn, Minh Trí, Minh Phú, Hồng Kỳ, Quang Tiến và Tiên Dược); huyện Ba Vì, 9 xã (Minh Quang, Khánh Thượng, Vân Hoà, Yên Bài, Tản Lĩnh, Ba Trại, Ba Vì, Thuần Mỹ và Cẩm Lĩnh); huyện Thạch Thất, 4 xã (Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân và Thạch Hoà); huyện Quốc Oai, 2 xã (Đông Xuân và Phú Mãn); huyện Mỹ Đức, 4 xã (Hương Sơn, An Phú, Tuy Lai và Hồng Sơn); huyện Chương Mỹ, 1 xã (Nam Phương Tiến); thị xã Sơn Tây, 4 xã (Kim Sơn, Cổ Đông, Sơn Đông và Xuân Sơn).

UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và cơ quan chức năng của thành phố triển khai “Quy định thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm và các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn thành phố” vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Kiểm lâm chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.