Tìm nguồn lực đầu tư cho khí tượng thủy văn – biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 diễn ra sáng 27/12, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Lê Công Thành nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, ngân sách dành cho các hoạt động khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu bị giảm sút thì cần tìm kiếm nhiều nguồn lực để đầu tư cho công tác này.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: monre.gov.vn)
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: monre.gov.vn)

Theo Cục trưởng Lê Công Thành, định hướng công tác chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ trong năm 2013 tiếp tục tích cực, bài bản và sâu rộng hơn. Đó là tập trung xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật, tập trung vào Luật Khí tượng Thủy văn và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy chế báo tin động đật, sóng thần, hướng dẫn thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; hướng dẫn xây dựng, cấp Thu xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án CDM trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.

Với hai Chiến lược lớn là Chiến lược Quốc gia về BĐKH và Chiến lược phát triển ngành KTTV đến 2020, Cục sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động, dự án để các chiến lược thực sự tạo ra bước chuyển về chất trong ngành.

Cục trưởng Lê Công Thành đặc biệt nhấn mạnh đến sự đổi mới tư duy trong quản lý lĩnh vực này. Đó là cần chú trọng đến đào tạo cán bộ về BĐKH cho các địa phương, làm rõ nhiệm vụ quản lý Nhà nước, hướng dẫn cụ thể cho địa phương thực hiện. Việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng trạm khí tượng thủy văn, các quy định di chuyển, nâng cấp trạm cũng cần hết sức linh hoạt, phù hợp với điều kiện mà vẫn đảm bảo chất lượng….

Nhiệm vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế phải đẩy mạnh, bởi đây là cơ sở quan trọng để triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách cũng như là một nguồn lực để khai thác trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp khó khăn.

Đánh giá kết quả năm 2012, báo cáo của Cục nêu rõ: Cục đã tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo phòng, chồng. Tập trung nghiên cứu xây dựng đề án, nhiệm vụ nâng chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, ứng phó hiệu quả với BĐKH.

Công tác hợp tác quốc tế đã tích cực, phát huy sự chủ động, linh hoạt, tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của cộng đồng quốc tế qua các chương trình, dự án, đực biệt là các dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tiếp tục nhận được hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

Năm 2012, Cục đã khẩn trương triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về BĐKH, xây dựng và đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về BĐKH… Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH…

Thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức, Cục trưởng Lê Công Thành cho biết, đó là căng thẳng trong đàm phán quốc tế về cắt giảm khí thải cũng khiến chúng ta gặp khó khăn trong các hoạt động hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó việc điều phối các chương trình BĐKH còn hạn chế, bởi đây là công việc mang tính liên ngành; các địa phương còn chậm triển khai. Công tác quản lý Nhà nước ở địa phương còn hạn chế về nguồn nhân lực…