Bắc Kạn chờ kinh phí nâng cấp đập thủy lợi

ThienNhien.Net – Đập thủy lợi Nà Nọi thuộc thôn Nà Này và đập Nà Pán thuộc thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn được xây dựng nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân huyện Ngân Sơn, nhưng hiện hai đập đang dần xuống cấp, cần được nâng cấp, cải tạo.

Tháng 9/2011, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét đề xuất hỗ trợ nguồn vốn cho hoạt động này. Bộ khẳng định nhu cầu trên là cần thiết và phù hợp với quy hoạch phát triển thủy lợi của tỉnh nên đã đệ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, cân đối ngân sách đầu tư cho hai đập trong những năm tới.