Đánh giá nguồn tài nguyên động, thực vật KBTTN Pù Luông

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư trên 4,4 tỷ đồng thực hiện dự án “Điều tra, lập danh lục khu hệ động, thực vật rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông”. Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2013, do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án nhằm tổ chức đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên động, thực vật; xác định các loài quý hiếm, các loài có nguy cơ tuyệt chủng và vùng phân bố của chúng; xây dựng được hệ thống tiêu bản các loài động, thực vật rừng làm cơ sở cho việc theo dõi, giám sát, đánh giá biến động về tài nguyên động vật, thực vật rừng.

Theo đó, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông sẽ xây dựng 1.800 tiêu bản về thực vật rừng kèm theo mô tả, 50 tiêu bản về chim, thú; 80 tiêu bản về lưỡng cư, bò sát: 120 tiêu bản về côn trùng; và 200 tiêu bản về động vật nổi, động vật đáy và cá kèm theo mô tả. Ban quản lý cũng xây dựng một bản đồ phân bố các loài thực vật quý hiếm, một bản đồ phân bố động vật quý hiếm theo tỷ lệ 1/50.000 và một phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu tài nguyên động, thực vật rừng của khu bảo tồn này.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có diện tích 17.165,83 ha thuộc các huyện Bá Thước, Quan Hoá. Đây là một trong 4 Khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh Thanh Hoá có hệ thực vật và động vật rất phong phú và tiêu biểu hệ rừng núi đá vôi.