Quảng Ngãi loại bỏ thủy điện hiệu quả thấp, ảnh hưởng môi trường

ThienNhien.Net – Chủ trì cuộc họp về thủy điện hồi đầu tháng 11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa yêu cầu Sở Công Thương rà soát, báo cáo nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn, lấy đó làm cơ sở cho việc phân loại thành các nhóm dự án: bị đề nghị loại khỏi quy hoạch do không khả thi, hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến môi trường, diện tích chiếm đất lớn…; bị buộc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư; hoặc được phép giãn tiến độ để tiếp tục thực hiện…

Với các dự án đã vận hành, Sở Công Thương phối hợp với Sở NN&PTNT kiểm tra việc thực hiện vận hành hồ chứa, an toàn đập, phòng chống lụt bão và an toàn cho hạ du.

Sở TN&MT chủ trì, phối hợp rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường từng dự án, đồng thời đánh giá tổng hợp tác động của tất cả các dự án trong phạm vi từng vùng và toàn vùng để có biện pháp khắc phục kịp thời.

UBND các huyện có dự án thủy điện cũng cần tăng cường kiểm tra xử lý tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư và tái định canh.