Đề xuất tổ chức diễn tập ASEAN về quản lý thiên tai 2012

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đệ trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt chủ trương đăng cai diễn tập ứng phó thiên tai khẩn cấp khu vực ASEAN vào năm 2012.

Để đảm bảo tốt hơn cho công tác chuẩn bị, Bộ đề xuất ý tưởng lồng ghép chương trình với các đợt diễn tập quốc tế về ứng phó thiên tai do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng dự kiến thực hiện, đồng thời đề nghị Thủ tướng đồng ý giao Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ban Thư ký ASEAN và các Bộ, ngành, địa phương liên quan đảm nhiệm khâu chuẩn bị.

Trước đó, ngày 18/4, Bộ cũng đã có văn bản đề nghị Thủ tướng xem xét phê duyệt chủ trương này.

Tổ chức diễn tập ASEAN về ứng phó thiên tai là một hoạt động của các nước ASEAN nhằm thử nghiệm quá trình phối hợp ứng phó với thiên tai giữa các nước theo Quy trình vận hành tiêu chuẩn nêu trong Hiệp định ASEAN về quản lý thiên tai.

Được biết, tại Hội nghị thường niên Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 18 (ACDM 18) tổ chức tại Pattaya, Thái Lan vào tháng 9/2011, Chủ tịch Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai tiếp tục đề nghị phía Việt Nam báo cáo kế hoạch tổ chức diễn tập ASEAN về quản lý thiên tai năm 2012.