Pháp tài trợ cho dự báo tác động BĐKH lưu vực sông Hồng

ThienNhien.net – Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu qủa tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải” vừa được Bộ NN&PTNT phê duyệt với tổng kinh phí tài trợ 840.000 euro từ Cơ quan Phát triển Pháp.

Địa điểm thực hiện tại lưu vực sông Hồng, tập trung ở các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, và Nam Định, thời gian thực hiện trong vòng 5 năm (2011 – 2016), chủ dự án là Trường Đại học Thủy lợi.

Dự án được chia làm hai hợp phần, trong đó hợp phần 1 tiến hành nghiên cứu tổng thể hiện tượng thủy văn và khí hậu trực tiếp ảnh hưởng đến lưu vực sông Hồng, đồng thời phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp; hợp phần 2 thành lập và thử nghiệm các Ban quản lý nước, qua đó tăng cường năng lực các bên liên quan trong quản lý nước ở Gia Bình và cải thiện việc quản lý nước thông qua sử dụng hiệu quả quỹ phát triển cơ sở hạ tầng địa phương.