Phát hiện 9 trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, lực lượng chức năng luôn tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát hoạt động nhập khẩu, vận chuyển, nuôi nhốt, kinh doanh, sử dụng động vật hoang dã. Qua đó, đã phát hiện 9 trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng, cất giữ gỗ trái pháp luật và không ghi chép vào sổ theo dõi nhập xuất lâm sản, xử phạt hành chính 8 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng; tịch thu 24,145m3 lâm sản; 4 cá thể động vật hoang dã.

Mặt khác, lực lượng còn tiếp nhận 49 cá thể các loại do người dân tự nguyện giao nộp và đã gửi 44 cá thể nói trên cho Tổ chức WAR chăm sóc cứu hộ; lập thủ tục hủy 5 cá thể động vật hoang dã các loại.