Điều chỉnh hạn mức ODA đẩy nhanh dự án xử lý chất thải rắn

ThienNhien.Net – Cổng thông tin điện tử Chính phủ ngày 25/10/2011 cho biết Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh hạn mức ODA vay ưu đãi của Phần Lan cho dự án “Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương” là 7.139.273 Euro.

Theo Bộ Xây dựng, dự án trên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2002 với mức vốn vay là 6 triệu USD. Việc triển khai thực hiện dự án này chậm do thời gian chuẩn bị đầu tư, tổ chức đấu thầu lâu, thay đổi nhà thầu dẫn đến tổng mức đầu tư của dự án chịu ảnh hưởng nhiều của các yếu tố lạm phát, trượt giá…. Do vậy, Bộ đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh hạn mức ODA vay của Phần Lan cho dự án.

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương và Bộ Tài chính khẩn trương tiến hành đàm phán và ký kết Hiệp định vay cho dự án theo quy định hiện hành.