Sẽ cấp phép FLEGT qua mạng

ThienNhien.Net –  Tại cuộc họp Ban chỉ đạo FLEGT và LACEY lần thứ 7 do Bộ NN&PTNT tổ chức mới đây, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp kiêm Phó Trưởng ban chỉ đạo về FLEGT và Lacey Hà Công Tuấn kết luận, hình thức cấp phép FLEGT phù hợp với thực tế ở Việt Nam, cấp phép theo lô hàng và theo doanh nghiệp. Cơ quan cấp phép do Chính phủ Việt Nam chỉ định, phương thức cấp phép gồm cả cấp trực tuyến và qua mạng thông tin điện tử khi có điều kiện.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng nhấn mạnh đến các nội dung về danh mục hàng hóa gỗ và sản phẩm gỗ; định nghĩa gỗ hợp pháp; về hệ thống đảm bảo tính hợp pháp nguồn gốc gỗ và sản phẩm gỗ.

Cụ thể, nguyên tắc xác định danh mục hàng hóa là sản phẩm gỗ và đồ gỗ sẽ tuân theo quy định chương 44 và chương 94 hệ thống mã hàng HS theo công ước quốc tế Brucxen 1983 mà Việt Nam đã tham gia và theo Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 6/3/1998 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam với 6 chữ số HS.

Về định nghĩa gỗ hợp pháp, bao gồm 4 phần: quan điểm xác định gỗ hợp pháp; ma trận gỗ hợp pháp theo dòng luân chuyển của gỗ với các nguyên tắc, tiêu chí xác minh, nguồn luật (tài liệu tham khảo); những lĩnh vực pháp lý cần hoàn thiện; và danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam.

Về hệ thống đảm bảo tính hợp pháp nguồn gốc gỗ và sản phẩm gỗ, quy trình kiểm soát phải tuân thủ theo quy định của Việt Nam. Trên cơ sở dòng luân chuyển của gỗ, xác định rõ các tiêu chí đánh giá, cơ quan có trách nhiệm tại từng giai đoạn luân chuyển và phương pháp giám sát.

Cởi bỏ hoài nghi về FLEGT

Con đường mở cho FLEGT tại Việt Nam

Tham gia FLEGT: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam