Tìm kiếm giải pháp kinh tế xanh 2012

Lễ phát động cuộc thi (Ảnh: CETAC)

ThienNhien.Net – Hưởng ứng chủ đề Kinh tế Xanh năm 2012, ngày 17/10, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (CETAC), thuộc Tổng cục Môi trường phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) và Mạng lưới Thế Hệ Xanh Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Hành trang Kinh tế Xanh của tôi”.

Mục đích của cuộc thi là tạo cơ hội cho các bạn trẻ tìm hiểu về chủ đề “Kinh tế Xanh” trong các lĩnh vực như: năng lượng, xây dựng, kiến trúc, giao thông, quản lý rác thải, bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường và các hoạt động truyền thông khác…, đồng thời, thông qua Cuộc thi đề xuất giải pháp áp dụng Kinh tế Xanh trong các hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Ứng viên có thể tham gia Cuộc thi thông qua hình thức thu thập và dẫn chứng về các ví dụ, trường hợp của các công ty/doanh nghiệp… đã ứng dụng “Kinh tế Xanh” trong mô hình hoạt động của mình và phân tích sự phát triển bền vững của mô hình hoạt động đó hoặc nghiên cứu, tổng hợp từ các nguồn tư liệu để nêu ý tưởng trong việc áp dụng kinh tế xanh.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 17/10 – 25/11. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào ngày 8/12/2012 tại Hà Nội thông qua chương trình Tọa đàm “Kinh tế Xanh và vai trò của tôi” với sự tham gia của các học sinh, sinh viên, các chuyên gia về kinh tế và môi trường và đặc biệt là tác giả các bài viết trong Cuộc thi.