Bình Dương: Di dời cơ sở gây ô nhiễm đợt 1

ThienNhien.Net – Để tránh tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, đô thị, UBND tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 1546/QĐ-UBND ban hành Danh sách di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm.

Năm 2009, Bình Dương có đến 500 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, Sở TN-MT kết luận có 100 cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường cao.

Đầu tháng 5-2011, Sở TN-MT đã đề xuất UBND tỉnh danh sách 17 cơ sở sản xuất cần di dời trong đợt 1. Dự kiến, công tác di dời sẽ hoàn thành đợt 1 vào ngày 31-12-2012. Danh sách công bố những cơ sở phải di dời của đợt 2 là tháng 12-2011, việc hoàn thành công tác di dời phải đến hết ngày 31-12-2013.