Bình Định quy hoạch bảo vệ rừng ngập mặn

ThienNhien.Net – Nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn tại địa phương, UBND tỉnh Bình Định đã thông qua chủ trương quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn giai đoạn 2010-2020 do Sở NN&PTNT xây dựng.

Theo đó, từ năm 2010-2015, Bình Định sẽ trồng mới 338,5 ha; bảo vệ rừng ngập mặn tập trung 408,5 ha; xây dựng vườn ươm 1,2 ha; xây dựng 5 bảng quy ước bảo vệ rừng ngập mặn. Từ 2016-2020, phát triển trồng mới 52,9 ha; và bảo vệ 461,4 ha rừng.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch nêu trên, ngoài vấn đề chọn giống và áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật, UBND tỉnh cũng nhấn mạnh nên có cơ chế giao khoán cho nhân dân địa phương bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư trồng và phát triển rừng ngập mặn kết hợp nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch và phát triển du lịch sinh thái.