Gấp rút bàn giao số liệu điều tra rừng

ThienNhien.Net – Ban quản lý dự án tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 (Bộ NNPTNT) hôm 18.2 đã tổ chức hội nghị triển khai kiểm kê rừng các tỉnh Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013- 2014.

Theo báo cáo của Viện Quy hoạch điều tra rừng, tính đến ngày 18.2, dự án đã thu thập đủ bản đồ nền và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; 67% bản đồ giao đất lâm nghiệp (thiếu ở 7 tỉnh thuộc ĐBSCL).

Theo đánh giá, đến nay công tác điều tra và bàn giao số liệu điều tra rừng cho địa phương cơ bản đảm bảo được tiến độ theo kế hoạch đề ra. Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Bá Ngãi – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các đơn vị thực hiện cần gấp rút hoàn thành việc điều tra và bàn giao công tác điều tra và bàn giao số liệu điều tra rừng trước tháng 3.2014.