Sẽ xây mới 13 trạm quan trắc và 14 trạm khí tượng hải văn

ThienNhien.Net – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (bộ Tài nguyên Môi trường) cho biết, đơn vị này đang tiến hành lập dự án xây dựng, hoàn thiện hệ thống trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường, khí tượng thủy văn biển Việt Nam.

Dự án chia làm 3 giai đoạn: từ năm 2013 – 2016 sẽ đầu tư xây dựng mới 6 trạm quan trắc tổng hợp, nâng cấp 3 trạm khí tượng hải văn hiện có và 1 trạm thu tại Hà Nội; từ năm 2016 – 2020 sẽ đầu tư xây dựng mới 1 trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường biển và nâng cấp 7 trạm khí tượng hải văn hiện có; từ năm 2020 – 2050 sẽ đầu tư xây mới 6 trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên môi trường biển và nâng cấp 4 trạm khí tượng hải văn hiện có.

Như vậy sẽ có 13 trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên – môi trường biển được đầu tư xây dựng mới, đồng thời nâng cấp, hoàn thiện 14 trạm khí tượng hải văn hiện có cùng một trạm thu tại Hà Nội.