UN Women tuyển tư vấn ngắn hạn

Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp quốc (UN Women) cần tuyển 02 tư vấn cho Hội thảo về Giới và Biến đổi Khí hậu diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 21 – 25/11 tới.

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 25/10/2011.

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.un.org.cn/cms/p/whatyoucando/24/1842/content.html

hoặc tại: http://unifem-eseasia.org/Jobs.html.