CSDS tuyển Tư vấn đánh giá dự án

Trung tâm nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) đang tuyển cá nhân hoặc nhóm Tư vấn đánh giá dự án “Young@Heart”.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới cả 2 địa chỉ:

Ông Đôn Tuấn Phương, Giám đốc Trung tâm CSDS
72 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: director@csds.vn

Ông Lê Gia Thắng
Điều phối viên Chương trình Young@Heart Việt Nam
Văn phòng Oxfam, 22 Lê Đại Hành, Hà Nội
Email: lgthang@oxfam.org.uk

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.