Quảng Nam: Nhiều vi phạm trong khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Thực hiện tổng kiểm tra quản lý về khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng  Chính phủ và Bộ TN&MT, UBND tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều tồn tại, bất cập trong công tác quản lý; không ít vụ vi phạm đã bị xử lý, nhiều lán trại bị dỡ bỏ và một lượng lớn các phương tiện, máy móc, tang chứng bị tịch thu.

Riêng trong hoạt động khai thác đá của các đơn vị được cấp phép, hầu hết các vi phạm đều là chưa lập thiết kế mỏ; chưa thực hiện đúng theo đề án khai thác, thiết kế; lập sổ theo dõi vật liệu nổ công nghiệp chưa rõ ràng; chưa thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường và các quy định của luật lao động.

An toàn lao động tại nhiều mỏ đá ở Quảng Nam chưa được quan tâm (Ảnh minh họa: vov.vn)

Qua kiểm tra, UBND tỉnh thu hồi 02 giấy phép khai thác, đang xem xét thu hồi 01 giấy phép, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thu hồi 01 mỏ (02 mỏ trong 01 giấy phép) và đang xem xét đề nghị Bộ thu hồi mỏ còn lại.

Đối với hoạt động khai thác khoáng sản được cấp phép và trái phép, các cơ quan chức năng địa phương cũng thu hồi 04 giấy phép khai thác vàng; xử lý hàng chục tàu cuốc, xe múc; hơn 900 lán trại, lều quán; gần 500 máy nổ, máy phát điện; tịch thu 9 tấn quặng titan; hàng trăm mét khối cát, than; hàng nghìn mét khối cao lanh; tạm giữ 50 tấn quặng vàng; xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 3,235 tỷ đồng, truy thu 1,407 tỷ đồng…

Để công tác quản lý hoạt động khoáng sản đạt hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản, Nghị định đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và khoanh định, công bố những khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

Bên cạnh đó, Bộ cần xác định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác định tài nguyên đất khai thác để san lấp, xây đắp công trình có phải là khoáng sản không, nếu phải thì thuộc danh mục khoáng sản nào.

Các cơ quan có thẩm quyền cũng cần thống nhất ban hành văn bản quy định nội dung thiết kế mỏ; quy định, hướng dẫn thu phí thẩm định đề án thăm dò khoáng sản; xác định cụ thể tọa độ các điểm góc khép kín của khu vực khoáng sản được quy hoạch thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Xây dựng, và Bộ Công Thương.