Chương trình Đào tạo Môi trường và Phát triển 2011 của AITVN

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt nam (AITVN) đang tổ chức một số khóa đào tạo về môi trường và phát triển tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cùng một số đợt tham quan học tập ở nước ngoài.

Thông tin chi tiết xem tại đây.