World Concern cần tuyển 2 vị trí

Tổ chức World Concern cần tuyển 2 vị trí (Giám đốc Chương trình bán thời gian và Điều phối viên bán thời gian) làm việc tại Hà Nội và đi công tác tại các vùng dự án theo yêu cầu.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 29/9/2011.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Giám đốc Chương trình bán thời gian

Điều phối viên bán thời gian