Quỹ AIP tuyển Điều phối truyền thông

Quỹ AIP hiện đang tuyển 01 Điều phối truyền thông, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email frances.massing@aipf-vietnam.org hoặc hoàn thành mẫu đơn online.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/02/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.