4 huyện vùng cao Hà Giang sắp hoàn thành mục tiêu phát triển rừng

ThienNhien.Net – Dự án phát triển rừng tại 4 huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu đến năm 2015, tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,7%. Tuy nhiên, mới sau 3 năm thực hiện, đến nay tỷ lệ che phủ rừng đã đạt 44,2%.

Diện tích rừng sản xuất ngày càng mở rộng, từng bước tạo được vùng nguyên liệu tập trung ( Ảnh minh họa : Chinhphu.vn)

Dự án bắt đầu được thực hiện từ năm 2008, trên địa bàn 68 xã, thị trấn thuộc 4 huyện: Đồng Văn (18 xã, 1 thị trấn), Mèo Vạc (17 xã, 1 thị trấn), Yên Minh (17 xã, 1 thị trấn), Quản Bạ (12 xã, 1 thị trấn).

Hiện nay toàn bộ các diện tích rừng tự nhiên tại 4 huyện vùng cao này đã giao khoán cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư và các tổ chức bảo vệ, sinh khối rừng được tăng lên hàng năm.

Công tác trồng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ, sản xuất cũng được các huyện chủ động thực hiện trên toàn bộ diện tích được giao hàng năm, trung bình mỗi năm trồng 2.800 ha.

Công tác phát triển rừng sản xuất đã có sự tham gia của một số doanh nghiệp, cá nhân liên doanh liên kết với người dân theo hình thức nhà đầu tư bỏ vốn, người dân góp đất và sức lao động, sau đó cùng hưởng lợi. Nhờ đó diện tích rừng sản xuất ngày càng mở rộng, từng bước tạo được vùng nguyên liệu tập trung.

Độ che phủ rừng của các năm chưa thực hiện dự án đạt 0,8%/năm, đến khi thực hiện dự án đạt 1,0%/năm. Đến nay tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,2%, trong khi mục tiêu của dự án đề ra đến năm 2015 là 46,7%. Chưa kể, rừng đã phát huy tốt chức năng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ biên giới, hạn chế xói mòn, rửa trôi đất, duy trì được nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất…

Bên cạnh đó, dự án đã thu hút trên 35.000 hộ gia đình trên địa bàn các huyện tham gia, tạo công ăn việc làm cho trên 50.000 lao động, từng bước cải thiện đời sống cho đồng bào.