Thả về môi trường tự nhiên nhiều động vật hoang dã

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho biết trong năm 2018, đã tiếp nhận tang vật của 73 vụ vi phạm về động vật hoang dã với 339 cá thể và 13 kg rắn các loại từ các cơ quan chức năng. Sau tiếp nhận, trung tâm tập trung chăm sóc, chữa bệnh, phục hồi cho các cá thể nhằm đủ điều kiện tái hòa nhập môi trường tự nhiên.

Cũng từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã thả về môi trường tự nhiên 64 cá thể và 11 kg rắn, trong đó có nhiều loài quý hiếm như: Khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, rắn hổ mang chúa… Ngoài ra, trung tâm tổ chức chuyển giao 4 đợt với 88 cá thể cho các đơn vị: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội, Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình)…