Quảng Nam thu đất rừng bị lấn chiếm để trồng rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định thu hồi 80 ha đất bị lấn chiếm để phục vụ trồng rừng khảo nghiệm và rừng giống.

Đối với 28,1 ha diện tích đất rừng chưa sử dụng, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT lập hồ sơ, thủ tục và bàn giao cho địa phương quản lý, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc khai thác tận thu lâm sản và trồng lại rừng khảo nghiệm, thực nghiệm, rừng giống.

Với 51,9 ha diện tích đất đã sử dụng, Sở NN&PTNT phối hợp thu hồi 9,43 ha diện tích đất đã trồng rừng nhưng bị nhân dân địa phương lấn chiếm để phục vụ công tác trồng rừng khảo nghiệm, thực nghiệm và rừng giống.

Cũng trong phần diện tích đất đã sử dụng, tỉnh cho phép dành một phần quỹ đất để trồng rừng sản xuất nhằm tạo nguồn kinh phí cho công tác trồng, quản lý, theo dõi đánh giá kết quả của việc khảo nghiệm, thực nghiệm, rừng giống. Còn đối với diện tích rừng không thành rừng thì cho phép khai thác tận thu lâm sản để tổ chức triển khai trồng lại rừng khảo nghiệm, thực nghiệm, rừng giống.