Hà Nội thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá điểm, khu du lịch

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa: Hoàng thành Thăng Long

Bộ tiêu chí phân ra 5 nhóm tiêu chí đánh giá đối với các khu, điểm du lịch chất lượng cao là: Tài nguyên du lịch, sản phẩm và dịch vụ du lịch, quản lý điểm đến, cơ sở hạ tầng, sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Các khu, điểm du lịch đạt tiêu chí chất lượng cao bên cạnh có các di tích độc đáo (được xếp hạng hoặc đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể), phong cảnh, thiên nhiên đẹp còn cần phải bảo đảm thu hút được lượng khách ít nhất 150 người/ngày; được bảo tồn và giữ được văn hóa truyền thống đặc trưng; phải có những chỉ dẫn thông tin cụ thể, hấp dẫn cho du khách.

Đặc biệt, Bộ tiêu chí cũng nhấn mạnh vào yếu tố bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường tại các khu, điểm du lịch…