FHI 360 tuyển điều phối viên chương trình

Tổ chức Y tế Cộng đồng FHI 360 cần tuyển điều phối viên chương trình cho dự án Phòng ngừa mối đe doạ từ các dịch bệnh mới xuất hiện (EPT) làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 09/9/2011.

Thông tin chi tiết xem tại đây.