Quản lý tài nguyên nước trước biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Đánh giá cao tầm quan trọng của nước, đồng thời nhìn nhận rõ quản lý tài nguyên nước là một hướng tiếp cận hiệu quả để thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh mới hiện nay, ngày 25/8, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD), Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đã cùng phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Biến đổi khí hậu và Tài nguyên nước”.

Hội thảo có sự góp mặt của đại diện Đại sứ quán Mỹ, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự từ các tỉnh, thành thuộc lưu vực sông Hồng, các cơ quan thông tấn báo chí, các chuyên gia độc lập và một số đơn vị liên quan khác.

Các đại biểu đã cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thông tin biến đổi khí hậu tới cộng đồng địa phương cũng như thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tổng hợp lưu vực sông và thảo luận các hướng tiếp cận nhằm nâng cao hiểu biết về biến đổi khí hậu thông qua việc phối hợp với các nhà quản lý tài nguyên nước và các cộng đồng địa phương; đồng thời nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong quản lý tài nguyên nước nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp cộng đồng.

Đặc biệt, Hội thảo “Biến đổi khí hậu và Tài nguyên nước” đón nhận những chia sẻ hết sức hữu ích của bà Shana Udvardy, Giám đốc Chương trình Khôi phục Sông ngòi thuộc Tổ chức Sông ngòi Hoa Kỳ (American Rivers) về Chương trình phục hồi các dòng sông ở Mỹ, kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu ở Mỹ và lưu vực sông Mississippi. Bà cũng chia sẻ thêm rất nhiều kinh nghiệm và thực tiễn ở Mỹ trong truyền thông biến đổi khí hậu cho cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Về quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam, các đại biểu bàn luận về vấn đề quản lý tổng hợp tài nguyên nước đi kèm với chia sẻ những kinh nghiệm nên áp dụng cho lưu vực sông Hồng. Theo ông Nguyễn Ty Niên, Chuyên gia cao cấp về tài nguyên nước của Việt Nam, thì muốn quản lý tài nguyên nước một cách tốt nhất cần tìm đến cách tiếp cận hữu hiệu và thực tế. Ông cho biết thêm: “Riêng đối với Luật Tài nguyên nước sửa đổi của ta phải đảm bảo sự thống nhất giữa quản lý và điều hành bởi tính đặc thù và nhạy cảm của tài nguyên nước, còn vấn đề quản lý lưu vực sông phải dựa trên cơ sở quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông thống nhất, ngay từ khâu kiểm kê đánh giá quy hoạch, bổ sung chỉnh lý, hoàn thiện đến khâu triển khai thực hiện, kiểm soát ô nhiễm và hợp tác chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan”.

Hội thảo cũng cho rằng cần sớm hình thành Bộ Thủy lợi và Ứng phó với Biến đổi khí hậu nhằm phát triển tài nguyên nước đáp ứng yêu cầu kinh tế – xã hội, đảm bảo môi trường bền vững để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.