Cơ hội tham gia hội thảo phát triển ven biển tại Thụy Điển và Tanzania

Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA) mời các ứng cử viên tham gia Hội thảo tích hợp phát triển bền vững vùng ven biển, dự kiến tổ chức tại Thụy Điển từ 20/5 – 7/6/2013 và từ 30/9 – 11/10/2013 tại Tanzania.

Thông tin chi tiết xem tại Chương trình, Đơn đăng ký