TP.HCM ưu tiên các lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 16/8, Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để bàn về chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho rằng việc triển khai thực hiện chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Cụ thể, phải được đưa vào trong nhiệm vụ thực hiện 6 chương trình đột phá, đặc biệt là chương trình chống ngập, quy hoạch phát triển đô thị bền vững hướng tới chống ùn tắc giao thông…

Đồng thời, do nguồn lực tài chính, nhân sự chưa đáp ứng yêu cầu nên công tác thích ứng với biến đổi khí hậu phải được thực hiện từng bước với thứ tự ưu tiên dựa vào tính cấp bách, tính đa mục tiêu của vấn đề.  Ước tổng kinh phí của toàn bộ chương trình từ nay đến 2015 là trên 26.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Vnexpress.net
Ảnh minh họa: Vnexpress.net

Được biết, theo kế hoạch của thành phố, có 7 lĩnh vực cần tập trung triển khai công tác thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm: Quy hoạch đô thị, nước, năng lượng, nông nghiệp, chất thải; an ninh – quốc phòng;  tuyên truyền và nâng cao năng lực, sức khỏe cộng đồng…

Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết, TPHCM nằm trong danh sách 10 thành phố trên thế giới bị đe dọa nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Nếu mực nước biển dâng thêm 75cm sẽ có khoảng 204km2 diện tích đất của thành phố bị ngập (chiếm 10% tổng diện tích) và khi mực nước biển dâng 100cm sẽ có khoảng 472km2 bị ngập…