Phú Thọ đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng phát triển rừng sản xuất

ThienNhien.Net – Tỉnh Phú Thọ dự kiến đầu tư 1.801 tỷ đồng để bảo vệ và phát triển rừng trong giai đoạn 2011 – 2020, trong đó vốn bảo vệ rừng đặc dụng hơn 48,7 tỷ đồng; vốn bảo vệ rừng phòng hộ 135,8 tỷ đồng; vốn phát triển rừng sản xuất 1.616,9 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2020 trồng hơn 63.440 ha rừng tại các khu vực rừng đặc dụng, phòng hộ, rừng sản xuất; cải tạo 2.126 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt thuộc đối tượng rừng sản xuất cây gỗ lớn và phấn đấu đưa độ che phủ rừng đạt trên 51%; giải quyết việc làm và nâng cao mức sống từ 8.000 – 10.000 lao động cho người dân vùng đồi rừng.

Hiện Phú Thọ đã hoàn thành quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh đến năm 2020, gắn với rà soát 3 loại rừng để làm cơ sở cho phát triển, khai thác tốt tiềm năng lâm nghiệp trên địa bàn. Trong đó, đã xác định rừng đặc dụng là 17.277ha, rừng sản xuất 144.700ha, rừng phòng hộ có 33.631ha. Quỹ đất còn phải tiếp tục đầu tư trồng mới trên 20.000ha.

Hiện tỉnh đang khẩn trương hoàn thành đóng mốc giới phân chia ba loại rừng tới tất cả các địa bàn, đồng thời xử lý cơ bản những tồn tại, tranh chấp đất lâm nghiệp. Trước mắt, tỉnh huy động các nguồn vốn trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ, chăm sóc tốt rừng trồng, tiếp tục duy trì và tăng độ che phủ rừng trên đất lâm nghiệp.

Phú Thọ hiện có gần 196.000 ha đất đồi rừng, chiếm trên 55% diện tích tự nhiên. Theo số liệu thống kê, trong 10 năm thực hiện phủ xanh đất trống, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 73.300 ha rừng, trong đó có gần 60.000 ha rừng sản xuất, từ đó góp phần tăng gấp đôi độ che phủ rừng từ 32,8% năm 2000 lên trên 49% năm 2010.

Nếu như năm 2000 giá trị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn (tính theo giá cố định) mới đạt trên 176 tỷ đồng thì đến nay đã đạt gần 3.000 tỷ đồng, đưa ngành lâm nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất với mức tăng bình quân 12-16%/năm.