Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

ThienNhien.Net – Liên Bộ Tài chính – Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa xây dựng Thông tư liên tịch số 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT nhằm sửa đổi, bổ sung các thông tư trước đó về hướng dẫn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.


Theo đó, 80% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thu được sẽ nộp vào ngân sách địa phương và sử dụng theo quy định. 20% còn lại sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường giữ để trang trải chi phí cho việc điều chỉnh định mức phát thải của chất gây ô nhiễm hoặc nộp vào ngân sách bảo vệ môi trường của địa phương.

Ngân sách này được sử dụng cho việc đầu tư mới, nạo vét cống rãnh, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước tại địa phương, bảo vệ chất lượng các nguồn nước, bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ Bảo vệ Môi trường tại địa phương, trả nợ vay đối với các khoản vay của các dự án thoát nước thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương (thay việc nộp vào Ngân sách Nhà nước như trước đây).

Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp có nghĩa vụ kê khai số phí phải nộp hàng quý với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi thải nước theo đúng quy định trong vòng 5 ngày đầu tháng đầu tiên của quý tiếp theo; nộp đủ, đúng hạn số tiền phí phải nộp vào tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải” tại Kho bạc Nhà nước theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất không quá ngày 15 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.