Từ 18/11, Hà Nội có cảnh sát môi trường

Công an thành phố Hà Nội ngày 18/11 đã ra mắt ba đơn vị nghiệp vụ mới là Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Pháp chế, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ.

Phòng Cảnh sát Môi trường Hà Nội có trách nhiệm giúp Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực này.

Phòng sẽ có khoảng 55 đến 65 cán bộ, chiến sĩ; 14 quận, huyện cũng sẽ thành lập Tổ Cảnh sát môi trường, trực thuộc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Hiện trong phạm vi thành phố, tình hình ô nhiễm môi trường đang có xu hướng gia tăng; tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường trong sản xuất, kinh doanh, các khu dân cư đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển của Thủ đô.