VQG Cúc Phương ưu tiên phát triển du lịch sinh thái

ThienNhien.Net – Trong tổng số hơn 341 tỷ đồng dành cho quy hoạch Vườn quốc gia Cúc Phương giai đoạn 2010 – 2020 thì riêng hạng mục phát triển du lịch sinh thái đã được ưu tiên tới quá nửa, tương ứng hơn 171 tỷ đồng; hạng mục phục hồi sinh thái cũng được đầu tư trên mức 23 tỷ đồng.

Trong khi đó, nguồn vốn phân bổ cho các hạng mục khác lại tương đối khiêm tốn, đơn cử như chương trình quản lý bảo vệ – bảo tồn được đầu tư chưa tới 7 tỷ đồng; chương trình giáo dục bảo vệ môi trường 3,3 tỷ đồng; trang thiết bị, máy móc 6,237 tỷ đồng;…

Góc thiên nhiên ở Vườn quốc gia Cúc Phương (Ảnh: ThienNhien.Net)

Sự chênh lệch trong việc phân bổ vốn cho thấy phát triển du lịch sinh thái hiện đang là một trong những mục tiêu hàng đầu của Vườn quốc gia Cúc Phương bởi không chỉ được ưu tiên về vốn, các hoạt động liên quan đến du lịch sinh thái còn được cụ thể hóa trong từng nội dung và chương trình quy hoạch.

Cụ thể, Vườn sẽ tiến hành đầu tư, liên kết đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái trong các phân khu dịch vụ hành chính; tổ chức cho thuê môi trường rừng đặc dụng trong phân khu Phục hồi sinh thái và dịch vụ hành chính để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giáo dục môi trường.

Bên cạnh đó, Vườn cũng đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng; hệ thống đường; các hồ đập sinh thái; và huy động vốn để phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ.

Ngoài những ưu ái dành cho phát triển du lịch sinh thái thì sự thay đổi về diện tích toàn khu và từng phân khu cũng là điểm đáng lưu ý trong bản quy hoạch lần này. So với Quyết định số 139/CT của Chính phủ ban hành ngày 9/5/1988, diện tích tự nhiên của Vườn tại quy hoạch đã tăng hơn 208 ha (từ 22.200 ha lên 22.408,8 ha) nhưng phần phân khu nghiêm ngặt lại giảm xấp xỉ 4.000 ha; phần diện tích phục hồi sinh thái tăng đột biến từ 0 ha lên 4.065,2 ha; còn phân khu dịch vụ hành chính cũng được mở rộng từ 734 ha lên 1.599 ha.