Sản xuất bền vững tại khu tái định cư ở Sơn La, Lai Châu, Điện Biên

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Viện nghiên cứu thuộc Bộ, phối hợp Viện nghiên cứu thuộc Bộ Công Thương lập đề án xây dựng mô hình sản xuất bảo đảm phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, bền vững tại các khu, điểm tái định cư trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Lai Châu và Điện Biên.

(Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu, Đề án trên phải hoàn thành, báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước kỳ họp cuối năm 2011.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất phương án sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn tái định cư.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng phải phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện mô hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp kết hợp với nông, lâm nghiệp gắn với di dân, tái định cư; đề xuất giải pháp phát triển các ngành nghề phụ, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu cần xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề cho người dân tái định cư phi nông nghiệp và tiếp tục triển khai phương án sản xuất phù hợp với điều kiện của từng khu, điểm tái định cư; tiếp tục thực hiện thu hồi đất, giao đất và hỗ trợ sản xuất, đảm bảo cho các hộ tái định cư có đủ đất để sản xuất; hoàn thành toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, giao đất cho các hội tái định cư và xây dựng phương án sản xuất lâu dài cho các hộ dân đã tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

Được biết, hiện nay trong dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, các tỉnh đã tập trung thực hiện đo đạc thu hồi đất, giao đất và thực hiện giải ngân hỗ trợ đời sống sản xuất cho các hộ tái định cư. Đến nay, đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tại các khu, điểm tái định cư thủy điện Sơn La đã từng bước ổn định, 100% số hộ dân tái định cư chuyển đến nơi ở mới có nhà ở đẹp và khang trang hơn nơi ở cũ, môi trường được cải thiện, phong tục tập quán được duy trì và phát huy, hệ thống chính trị được kiện toàn.

Công tác thu hồi đất, giao đất và hướng dẫn nhân dân tổ chức lại sản xuất có chuyển biến tích cực; đã triển khai các công tác khuyến nông, khuyến lâm, tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nông, lâm nghiệp, hướng dẫn lập phương án sản xuất cho các hộ tái định cư và cán bộ chủ chốt; đã thống kê nguyện vọng và chuẩn bị nội dung đào tạo, chuyển đổi ngành nghề cho các hộ tái định cư phi nông nghiệp.